Verslag Back to School IV - Agility en Architectuur

13-11-2011

Dit verslag is geschreven door Ruud Kok(@ruud_kok). Bedankt Ruud!

De 4e en laatste Back to School van 2011 had “Agility en architectuur” als onderwerp. Ditmaal werd de sessie gehouden bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar eenmaal aangekomen stond er al een groepje ‘devnologen’ te wachten om gezamenlijk te kunnen gaan eten in de Mensa. In verband met een file/wegafsluiting op de A2 was de opkomst kleiner dan verwacht maar er zaten alsnog ongeveer 30 mensen te genieten van een warme maaltijd.

De avond werd geleid door prof. dr. Hans van Vliet van de “Department of Information Management and Software Engineering (IMSE)” aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Passen Agility en Architectuur op één kussen, of komt de duivel daartussen?” was de titel van de presentatie. Na een uitleg over de ontwikkelingen in de software architectuur kwam Agility met zaken als de Watervalmethode, het Agile Manifesto, core practices of XP en Scrum aan bod. Daarna werden vooroordelen tussen Agility en Architectuur besproken. Architecten vinden de Agile methode veelal amateuristisch en alleen geschikt voor kleine webapplicaties. De aanhangers van Agile vinden dat architectuur een typisch geval is van Big Design Up Front (BDUF) en daarom ongewenst.

Na de theorie werden een aantal case-studies behandeld waarbij Hans van Vliet betrokken is geweest voor een grote printerfabrikant uit het zuiden des lands. Een greep uit de onderzoeksvragen en de daarbij opgedane kennis:

  • Q: Wat en hoeveel moet een architect vertellen aan het team A: Een architect moet goed op de hoogte zijn van hetgeen zijn teamleden al weten.
  • Q: Documentatie: hoeveel is nodig? wie is verantwoordelijk en waarvoor?  A: Als architect moet je er voor zorgen dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn en waarvoor zij verantwoordelijk worden gehouden. Een architect heeft de neiging alleen de delta te specificeren ten opzichte van eerder opgestelde producten. (valkuil)
  • Q: Hoe overbrug je het gat tussen onbewuste kennis (moeilijk overdraagbare kennis, opgedaan door ervaring) en expliciete kennis (gedocumenteerde kennis bijv. in een semantic wiki)? A: Om de juiste mensen te vinden met de kennis over een specifiek onderwerp kan er gebruik gemaakt worden van bijv. een ‘expert finder’ waarbij de software repository wordt gescand om personen te kunnen koppelen aan de geschreven software.

De avond werd zoals gewoonlijk afgesloten met de “fishbowl” discussie. Tijdens de discussie voerden de verschillen van inzicht vanuit de Agile v.s. vanuit de Architectuur de boventoon. Wat mij vooral bij is gebleven was de, mijns inziens rethorische, vraag: is er zonder architectuur überhaupt wel agile te werken?

Ik heb erg genoten van de avond! Zoals altijd roept een bijeenkomst als deze bij mij meer vragen op dan beantwoord worden. Ik heb in ieder geval weer genoeg gehoord om me tijdens mijn werk in te gaan verdiepen.

{artsexylightbox flickrNumberOfImages="27" flickr="Devnology" flickrSet="72157627974271327"} {/artsexylightbox}

Devnology Back to School 2011 is mede mogelijk gemaakt door Humiq

News @devnologynl

There you have it: Devnology predicts 2027. Thanks all for sticking with us over the years! https://t.co/pMmr5PCztx

19-04-2017 at 20:01

Nerds talking the last 8 years, and making predictions for the next. https://t.co/VGT8XIFQ0j

19-04-2017 at 18:37

@_angelos opening the last Devnology meeting with a tweet of the first one he attended https://t.co/ufAYScx3cn

19-04-2017 at 17:08

Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!