De avond van de Heilige Huisjes

Sioux, Eindhoven / 03-04-2013

Op deze avond zullen we in het Eindhovense een aantal heilige huisjes uit ons vakgebied nader bestuderen. Zijn er algemene waarheden te ontdekken in software engineering? Kom naar deze avond om er eens een aantal samen onder de loep te nemen.

Een van die heilige huisjes is: klein is beter. Methodes en functies mogen maximaal x regels code omvatten. Grootheden als Steve McConnell en Bob Martin geven aan dat een class maar een ding mag doen, en daarom doorgaans maximaal 10 regels code zou mogen beslaan. Waarheid of dogma? Corno Schraverus en Rick van der Arend bijten de spits af en zullen dogmatisme scheiden van pragmatisme:

Vuistregels, principes en ontwerpmethodes als DRY, "Houdt methodes korter dan 10 regels", SRP en TDD zijn makkelijk toepasbaar en leveren in 95% van de gevallen een verbetering van je resultaat op. En als je keurig binnen die 95% blijft, dan heb je dus gegarandeerd resultaat. Je zou kunnen denken dat deze regels altijd gelden. Iemand die wat anders beweert, heeft het niet begrepen. Zo worden heilige huisjes gebouwd.

Maar als je nou eens één van die 5% van de gevallen bent, zoals Corno en Rick beweren te zijn. Wat als het blind toepassen van de bekende vuistregels tegen je werkt? Dan kost het je veel moeite om te laten zien dat die heilige huisjes van een ander voor jou alleen maar in de weg staan, laat staan de intuitie van jezelf en van anderen te laten herijken.

En toch is dat wat Corno en Rick willen gaan doen: je meenemen naar de minder bezochte gebieden, waar vuistregels je soms alleen maar verder van huis brengen. Laten zien dat er grenzen zijn, waarbuiten je alles wat je dacht te weten, zult moeten heroverwegen. Kortom: gewoon eens even lekker tegen een aantal heilige huisjes aanschoppen.

Het tweede heilige huisje wordt door Stephan Eggermont en Willem van den Ende ingeleid. Dit wordt vaak omschreven als: testen is beter dan debuggen. Immers, met een test heb je een aantoonbaar en herhaalbaar bewijs dat code zich op een bepaalde manier gedraagd. Is testen daarmee altijd beter dan debuggen? Stephan en Willem zullen in een korte presentatie 'Revenge of the debugger' de discussie hierover aanzwengelen.

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!