Model Driven Development met Mod4j

Logica Rotterdam, Rotterdam / 03-02-2010

Model Driven Development is een onderwerp dat al jarenlang onverminderd terug blijft keren op de agenda in het software engineering vakgebied. Hoewel Microsoft het hiervoor ontwikkelde platform Oslo min of meer in de ijskast heeft geplaatst, lijkt de Java community met Eclipse serieuze stappen te nemen om een volwassen 'language workbench' neer te zetten. In deze bijeenkomst geven MDD-experts Jos Warmer en Eric Jan Malotaux een presentatie over dit Eclipse platform en tonen aan hoe zij hiermee Mod4j hebben ontwikkeld. De presentatie legt een stevige bodem voor het tweede deel van de avond, waarin wij samen met deze experts een fishbowl-discussie aangaan rondom het thema Model Driven Development.

Agenda

17:30
Ontvangst
18:00
Eten
18:30
Presentatie MDD met Mod4j
19:45
Pauze
20:00
Fishbowl MDD
21:00
Afsluiting en borrel

Presentatie omschrijving

Model Driven Development is onder vele namen en afkortingen (MDD, MDA, MDSE, MDSD, …) al langere tijd een manier van software ontwikkeling die in opkomst is. De afgelopen jaren raakt MDD in een stroomversnelling. Waar voorheen het ontwikkelen van eigen modelleertalen inclusief bijbehorende tooling een levenstaak was, kan tegenwoordig met behulp van zogenaamde 'language workbenches' in enkele maanden (of enkele weken wanneer je er ervaring mee hebt) een werkbare DSL gemaakt worden. Language workbenches zijn er in alle vormen en maten. Gespecialiseerde tools zijn bijvoorbeeld MetaEdit (zie metacase.com) en MPS (zie jetbrains.com/mps). Daarnaast is ook een meer generieke omgeving als Eclipse uitstekend als language workbench te gebruiken.

In deze sessie wordt aan de hand van het open source project Mod4j (zie mod4j.org) getoond hoe het Eclipse platform als language workbench gebruikt kan worden. Mod4j is een MDD omgeving die ontwikkelaars in staat stelt om met behulp van vier DSL’s in weinig tijd een volledig architectureel consistente Java applicatie te ontwikkelen. Mod4j is naadloos geïntegreerd met Eclipse en Maven, met als voordeel dat de programmeer- en modelleeromgevingen één geheel vormen.

Tijdens de sessie zullen we eerst de resulterende MDD omgeving van Mod4j demonstreren vanuit het oogpunt van de gebruiker van Mod4j: de ontwikkelaar. Hierin zal ook duidelijk worden welke uitgangspunten we tijdens de ontwikkeling gebruikt hebben om Mod4j zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen van ontwikkelaars. De achterliggende principes zijn van belang voor iedere MDD omgeving. Vervolgens gaan we in op de ervaringen die we hebben opgedaan bij de ontwikkeling van Mod4j. Dat omvat zowel zaken die specifiek zijn voor de gebruikte tooling (Eclipse en specifiek het Eclipse Modeling Project) alsook zaken die onafhankelijk zijn van de gebruikte tools.

Voor de liefhebbers, Mod4j maakt gebruik van de volgende plugins: EMF/Ecore, Xtext, Check, Xpand, MWE.

Fishbowl

Na de presentatie van Jos en Eric Jan zal er in fishbowl-vorm een discussie worden aangegaan rondom het thema Model Driven Development. Een fishbowl discussie is een vorm waarin een aantal stoelen in het midden van een grote kring gebruikt worden als podium voor de discussie (zie foto). De deelnemers die deze stoelen bezetten voeren de discussie. Op deze avond wordt jij uitgenodigd om naast Jos en Eric Jan plaats te nemen in het hart van de discussie en vragen te stellen, jouw mening over dit onderwerp te delen en discussie aan te gaan over alles wat met MDD te maken heeft.

Experts

Jos Warmer

Jos Warmer is de auteur van verschillende boeken over UML, OCL en MDA. Hij is een van de auteurs van de UML standaard en architect van de Object Constraint Language. Jos is partner van Ordina waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Model Driven Development. Hij spreekt zowel op nationale- als internationale conferenties en is actief lid van de Eclipse Modelling community.

Eric Jan Malotaux

Eric Jan Malotaux is een software architect met 24 jaar ervaring in het software vakgebied. Code generatie uit modellen heeft al lange tijd zijn interesse. Hij is co-auteur van de Ordina Java Referentie Architectuur. Eric Jan werkt aan de ontwikkeling van Mod4j, met de focus op de architectuur van de gegenereerde source code.

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!