Re-inventing Programming

Class-A, Woerden / 05-08-2009

Op 5 augustus zal Rob Vens een presentatie verzorgen met als titel 'Re-inventing programming'.

Re-inventing Programming.

Computers waren ooit vrouwen. Het was algemeen bekend dat vrouwen beter en nauwkeuriger konden rekenen, dus werden zij ingezet om rekenwerk te doen bij verzekeraars, of bij militaire installaties.

Vrouwen waren ook de eerste programmeurs, tenminste de zichtbare: zij liepen over de ballustrade van de ENIAC om de schakelaars volgens een schema in te stellen, waarmee de computer werd geprogrammeerd.

Programmeren is ooit gedacht als een vaardigheid waarmee je machines kon vertellen wat ze moesten doen. In die zin waren programmeurs niet veel anders dan operators van een stoommachine: het op de juiste wijze bedienen van het materieel zorgde ervoor dat het ding deed wat je wilde dat het deed. Een machine die iets beter kon dan een mens: sneller bewegen (stoommachine), sneller rekenen (computer).

Programmeren is door een evolutie gegaan sinds de eerste schakelverbindingen van de ENIAC, maar de propositie van de presentatie is dat het wezenlijke van het vak niet is veranderd.

De moderne maatschappij is door een transformatie aan het gaan die voor een groot gedeelte in gang gezet is door die uitvinding van de computer. De computer heeft zichzelf opnieuw uitgevonden in dat proces. Echter heeft het mechanisme van het bedienen van die computer zichzelf niet opnieuw uitgevonden: programmeren is in essentie niet anders dan het schakelen van de programmeurs van de ENIAC.

Om de potentie van de uitvinding van de computer te realiseren is de stelling van de presentatie dat het nodig is dat het programmeren zélf zichzelf opnieuw uitvindt. We gaan op een zoektocht naar de eerste tekenen van die heruitvinding, en proberen een beeld te vormen van de aard ervan.

Hoe zal programmeren zichzelf gaan transformeren en hoe ziet dat er uit, over 5 jaar, over 15 jaar, over 50 jaar?

Voor deze bijeenkomst geldt een maximum van 42 inschrijvingen.

Register for this event

This event is not open for registration
Qwan 5dff39510bacfcefb54e89f953eddfc1a7a21185b7128d96ff6b466f56acb6d9
Macaw 06e9331a5321067b592bf45ea39db7df6792dc976000d24d3ee4043d99203514
Finalist e304343cdbeb0996cc1e7a26527993a5fa2db87ca53a81fb15dca22a35d7f28c

Devnology is a non-profit organisation and thus depends on sponsors. Thanks to our wonderful sponsors all Devnology events are free!